Pedelec

Een pedelec is een elektrische fiets die rijdt met trapondersteuning. De naam e-bike, die je vaak tegenkomt bij elektrische fietsen, wordt dus ten onrechte gebruikt.

Pedelec, e-bike en S-pedelec

Een pedelec is dus een elektrische fiets die ondersteund wordt tot een snelheid van 25 km per uur. Een e-bike is een snorfiets (die ook een maximum snelheid kan halen van 25 km per uur). S-pedelecs zijn elektrische fietsen die tot maximaal 45 km per uur ondersteuning geven. De S-pedelecs zijn pas sinds kort op de markt en de regels daaromtrent zijn nog volop in beweging.

Pedelec

De pedelecs (elektrische fietsen) zijn op dit moment nog volop in ontwikkeling en worden veel verkocht. Nieuwe ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld het vermogen van de motor om tot 6 km per uur zonder trappen te rijden. Denk maar eens aan het omhoog duwen van je fiets op het station naar een hoger gelegen perron.

Andere nieuwe technische ontwikkelingen zijn de ontwikkelingen in het bekende Ion-systeem (naar Ion 2.0) met als doel de aansturing van de ondersteuning verder te perfectioneren. Verder nieuwe motoren van Bosch die kleiner en lichter zijn, waardoor het gewicht van de elektrische fiets aanzienlijk minder wordt.

Nieuws is ook te melden over de op de fiets gebruikte boordcomputers. Er zijn namelijk op dit moment nieuwe boordcomputers voor de elektrische fiets van Bosch: de Nyon Bosch. Met deze computer kun je via bluetooth sms-berichten rechtstreeks op de fietscomputer ontvangen.

Een andere iets minder technische ontwikkeling is het vaker gebruiken van het materiaal carbon voor de elektrische fiets, ook om ervoor te zorgen dat de elektrische fiets lichter wordt.

S-pedelec

De S-pedelec, ook wel genoemd de Speed pedelec is een andere nieuwe ontwikkeling. De S-pedelect is een elektrische fiets die het trappen ondersteunt tot een snelheid van 45 km per uur. De laatste tijd zijn de S-pedelecs veel in het nieuws geweest, omdat de regels voor deze fietsen nog niet helemaal duidelijk zijn. Moet je voor deze fiets wel of geen helm op, heb je een gele kentekenplaat nodig, moet je een Speed pedelec verzekeren?

S-pedelec en typegoedkeuring

Per 1 januari 2016 zijn de regelt definitief voor de typegoedkeuring van tweewielige en driewielige voertuigen. In die regels is vastgelegd dat voertuigen met twee of drie wielen die een motorvermogen hebben van maximaal 250 W en trapondersteuning geven tot maximaal 25 km per uur niet typegoedgekeurd hoeven te worden.

Powered cycles (dus onder andere pedelecs) die een maximum snelheid hebben van 25 km per uur en motorvermogen vanaf 250 W tot maximaal 1000 W moeten wel typegoedgekeurd worden. Tweewielers die een maximum snelheid hebben van 45 km per uur (S-pedelecs) en een motorvermogen van maximaal 4000 W moeten ook typegoedgekeurd worden.

Speed pedelecs gaan dus vanaf 1 januari 2016 onder deze regeling vallen. Voor elektrische fietsen met een maximum snelheid van 25 km per uur met een ‘open gashandel’ (fietsen dus die geen ondersteuning geven, maar zelfstandig 25 km per uur kunnen rijden, zoals snorfietsen) zijn de regels nog niet helemaal duidelijk.

Speed pedelecs vallen ook nu al onder de regels van een Europese richtlijn en moeten ook nu al typegoedgekeurd worden. Typegoedgekeurd wil zeggen dat gecheckt wordt of een voertuig voldoet aan alle technische eisen die bij de typegoedkeuring horen. Onderdelen die onder die goedkeuring vallen en die vervangen moeten worden op je fiets moeten daarbij altijd van het zelfde type zijn. De dealer is hiervoor verantwoordelijk. Het RDW verleent de goedkeuring.

Goedkeuring van een speed pedelec

Een s-pedelec die is goedgekeurd kun je op dit moment herkennen aan een constructieplaatje met het nummer van de goedkeuring. Deze moet door de fabrikant op een duidelijk zichtbare plek op de fiets zijn aangebracht. Verder moet de s-pedelec nu een identificatienummer (framenummer) hebben die in het frame is geslagen en moet er een certificaat van de s-pedelec aanwezig zijn. In Nederland moet je verder ook een kentekenplaatje aanvragen omdat het gaat om een motorvoertuig die niet onder de uitzonderingen valt (zoals wel het geval is bij een gewone elektrische fiets (tot 25 km per uur ondersteund).

Top 10 regels Speed Pedelec

  1. typegoedkeuring is verplicht voor een speed pedelec;
  2. een speed pedelec moet een kentekenplaat hebben voordat hij de weg op mag;
  3. een speed pedelec moet een certificaat hebben;
  4. de fabrikant moet zichtbaar het nummer van de goedkeuring op de s-pedelec bevestigen;
  5. er hoort een framenummer op het frame te zitten;
  6. een speed pedelec is verplicht verzekerd;
  7. check altijd of de dealer de kentekening regelt;
  8. als je dealer niet RDW-erkend is, dan moet hij samen met de koper naar het postkantoor;
  9. rijbewijs categorie B of bromfietsrijbewijs verplicht;
  10. mtb-achtige speed pedelecs zonder typegoedkeuring mogen niet op de openbare weg rijden.