Wetgeving fietsers

Een fietser moet zich op de weg houden aan de Nederlandse verkeersregels. Deze regels staan onder andere opgesteld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. De fiets zelf dient ook aan een aantal regels te voldoen. Die vind je in de Regeling voertuigen. Beide hebben als doel ervoor te zorgen dat een verkeersdeelnemer zo veilig mogelijk aan het verkeer deel kan nemen. Voor elektrische fietsen of e-bikes gelden aanvullende regels. Voor de nieuwe nog snellere elektrische fietsen (die tot 45 km per uur kunnen) gelden weer andere regels en worden de regels mogelijk nog herzien.

Wetgeving waaraan fietsers zich moeten houden

Fietsers moeten zich houden aan de regels in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, en de Regeling Voertuigen. Houd je je niet aan de regels, dan volgt er zonder twijfel een boete. Hieronder worden de geldende regels voor fietsers aangegeven en onderaan vind je de boete die voor overtreding gelden.

Plaats waar je mag fietsen (artikel 5 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990)

 1. Fietsers gebruiken het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad.
 2. Zij gebruiken de rijbaan indien een verplicht fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
 3. Zij mogen het onverplichte fietspad gebruiken. Bestuurders van snorfietsen uitgerust met een verbrandingsmotor mogen het onverplichte fietspad slechts gebruiken met uitgeschakelde motor.
 4. Bestuurders van fietsen op meer dan twee wielen die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter en van fietsen met aanhangwagen die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter mogen de rijbaan gebruiken.
 5. Bestuurders vanaf 16 jaar van snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet mogen het trottoir en het voetpad gebruiken indien zij beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart of een bij ministeriële regeling aangewezen kaart ten behoeve van het vervoer van gehandicapten.
 6. Het eerste lid, het tweede lid en het vierde lid gelden niet voor bestuurders als bedoeld in het zesde lid.

Eisen fietsverlichting (artikel 35 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990)

 1. De koplamp van een fiets moet wit of geel licht uitstralen en het  achterlicht rood. Andere verlichting is niet toegestaan.
 2. Losse fietsverlichting is toegestaan. Je kunt bijvoorbeeld witte en rode fietslampjes vastmaken aan je fiets of aan je kleding, waarbij ook hier weer: wit voor de voorkant en rood voor de achterkant. Sinds die tijd wordt ook knipperlicht  knipperlicht oogluikend toegelaten, maar de kleuren moeten wel kloppen met de voor- en de achterkant.

Eisen Fiets reflectoren (Regeling Voertuigen hoofdstuk 5, afdeling 9)

 1. Fiets op twee wielen: 1 rode reflector aan de achterkant, bevestigd tussen bagagedrager en spatbord, of als je geen bagagedrager hebt op het spatbord, witte of gele reflectoren aan de wielen en 4 gele of amberkleurige aan de trappers. Je mag een extra rode reflector aan de achterkant van de fiets hebben en nog een witte reflector aan de voorkant van de fiets (dat betekent trouwens niet dat je geen voor- of achterlicht hoeft te hebben, de reflector is puur extra).
 2. Fiets op meer dan twee wielen: 1 rode reflector aan de achterkant, een naar voren gerechte witte reflector als de fiets breder is dan 0,75 m en 1 voorwiel heeft, witte of gele reflectoren aan de wielen en 4 amberkleurige of gele reflectoren aan de trappers. Als de fiets twee achterwielen heeft, moet de rode reflector zo ver mogelijk aan de linkerkant worden bevestigd.

Eisen overige onderdelen fiets (Regeling voertuigen, hoofdstuk 5, afdeling 9)

 1. Het frame van de fiets moet heel zijn, niet roesten en geen breuken hebben.
 2. Fietsen op twee wielen mogen niet breder zijn dan 0,75 m en fietsen op meer dan twee wielen mogen niet breder zijn dan 1,50 m.
 3. Accu en draden voor fietsverlichting moeten goed zijn bevestigd.
 4. Stuur en voorvork moeten in orde zijn (geen breuken, barsten, vervormingen of roest)
 5. De remmen moeten in orde zijn en als je handremmen hebt, moet er een rem op voor- en achterwiel zitten.
 6. De trappers moeten goed zijn en voorzien zijn van een stroef oppervlak
 7. Er mag niets uitsteken, waardoor je bij een botsing een ander schade kan toebrengen
 8. Je bel moet goed werken.
 9. Voor wat betreft reflectoren staan de regels hierboven.

Bekeuringen

Als je je niet aan de verkeersregels houdt, is de consequentie als de politie dit opmerkt, zonder twijfel een bekeuring. De regels hierboven gaan met name over het gedrag in het verkeer. Toch zijn dat  niet de enige regels waar een fietser zich aan moet houden. Hieronder volgt een lijstje met bekeuringen die kunnen voorkomen als je als fietser deelneemt aan het verkeer:

Ook voor fietsers is het verboden om met teveel drank op te gaan fietsen. Voor fietsen onder invloed (dus vanaf 235 ugl (0,54 promile)) geldt een boetebedrag van (bedrag vanaf 1 januari 2013) 140 euro. Werk je ook nog niet mee aan de alcoholcontrole, dan komt daar nog een bedrag van 90 euro bij.

Zoals hierboven al aangegeven, ben je verplicht om goede verlichting op je fiets te hebben, evenals goede reflectoren op de daarvoor aangewezen plekken. Voor het ontbreken daarvan krijg je ook een bon voor een bedrag van 35 euro (bedrag vanaf 1 januari 2013). Evenals voor het ontbreken van iets simpels als een goed werkende fietsbel (35 euro), niet goed werkende remmen (50 euro) en een stuur wat niet naar behoren werkt (90 euro). Is de staat van je frame daarnaast ook nog slecht, dan kost je dat 50 euro.

Overbekende feiten die je een bon opleveren zijn uiteraard ook het rijden door rood licht (85 euro) en het fietsen op de busbaan (50 euro). Stop je niet bij een stopgebod, dan kost je dat uiteindelijk ook een bon ter waarde van 85 euro.

Rijd je tegen de rijrichting in, dan staat daar een boete van 50 euro op, rijdt je een straat in die verboden is, is het 35 euro en soms 50 euro, keer je op een verboden plek, dan is dat een bedrag van 50 euro en stal je je fiets op een plek waar de gemeente het niet toestaat, dan kost je dat 35 euro met de kans dat de gemeente je fiets in beslag neemt.

De lijst is hiermee nog niet af, maar alle boetes kun je op internet verder vinden op de site van het OM.